www.koi5photography.com
Koi 5 Photography Mangkuyudan sudah pindah ke Koi 5 Photography Jogokaryan (Utara Pom Bensin Jogokaryan) Jalan Jogokaryan 69A Yogyakarta

KOI 5 PHOTO JOGOKARYAN » Kamera Video

Urut berdasarkan
Sony NX-5R

Sony NX-5R

Rp 400.000
Sony XD-CAM PXW-X70

Sony XD-CAM PXW-X70

Rp 300.000
Go Pro Hero 5

Go Pro Hero 5

Rp 150.000
SONY NX-1

SONY NX-1

Rp 300.000
SONY FULL HD HXR MC2500

SONY FULL HD HXR MC2500

Rp 200.000
SONY HD HXR MC1500

SONY HD HXR MC1500

Rp 160.000
SONY SD 1000

SONY SD 1000

Rp 125.000
SONY VG-20

SONY VG-20

Rp 200.000
SONY VG-30

SONY VG-30

Rp 300.000